Stelling van 12-06-2018: Wildvang, is het zo slecht als men beweert?

AF-Beheer

Beheerder
Forumleiding
Deze stelling is tot stand gekomen met medewerking van Ruben01, waarvoor onze dank.

Je leest vaak op bijv. fora dat wildvang word afgeraden en je beter nakweek kunt kopen, daar worden diverse redenen voor aangegeven:

- wildvang is zwak, bijv. de Otocinclus.
- de vissen kunnen parasieten en ziektes met zich mee brengen.
- er gaan veel vissen dood op het transport hierheen.
- we hebben hierdoor een negatieve invloed op de natuur. Je leest dat de wildstand van deze vissen in de natuur afneemt, wat deels door onze hobby komt.

Maar er zijn ook positieve aspecten:
- de bevolking in die landen moet ook een bron van inkomsten hebben, al dan niet door de verkoop van vissen of de verkoop van hout.
- het gaat met de nakweek ik niet heel goed, ze zijn te ver doorgekweekt, dan is wilvang dé uitkomst.
- wildvang is bij de meeste soorten goedkoper, omdat de kweek van dit soort vissen erg moeilijk is.
- de vissen worden meestal uit plassen gehaald die in de droge tijd helemaal op zullen drogen, ze gaan toch dood, maar wij redden ze.

Daarom deze stelling:

______________________________________________________________________________________________


Wildvang, is het echt zo slecht als men beweert?

______________________________________________________________________________________________Geef jullie mening, argumenten en ga in discussie.
Toont respect voor de mening van anderen, en heb er plezier in.
 
Dit vind ik echt een heel moeilijke vraag .
In het lijstje van pro en contra kunnen er zeker nog 100 redenen bij elk worden bijgezet .
Als ik voor mezelf naar de pro kant ga , dan heb ik een aantal contra's waar ik mee worstel en omgekeerd .
We moeten dan eigenlijk ons hele doen en laten in twijfel trekken .
 
Is een hele goede vraag.

en ik moet eerlijk zeggen dat ik dit een heel goed argument vind, 1tje waar ik zelf nooit bij nagedacht heb

- de bevolking in die landen moet ook een bron van inkomsten hebben, al dan niet door de verkoop van vissen of de verkoop van hout.
De mensen daar zijn echt afhankelijk van onze wildvang aankopen, die kunnen zich niet zomaar even omscholen of ander werk gaan doen.
Stel we zouden een verbod op wildvang invoeren, dan sterven de mensen daar een hongers dood.
Zie liever een vissoort verdwijnen dan dat er mensen overlijden door onze "wereld verbetering.

Persoonlijk zeg ik wel: als er nakweek is, koop dan ook nakweek.
maarja stel ik kweek vissen en ik merk dat ze toch wat minder van kwaliteit worden.. en ik voeg een lading wildvang toe om weer gezonde dieren te kunnen kweken, is dat dan zo slecht?

Maargoed dan heb je het over vissen die je bewust kan nakweken, dus ook weer nageslacht kan verzorgen aan de rest v/d bevolking.
Je hebt ook kogelvissen, op een enkele soort na eigenlijk niet te kweken in aquaria... is het dan zo slecht om een kogel te nemen puur omdat je het zelf wilt?... Mits jij de vissen een onderkomen geeft die ze verdienen* vind ik van wel.

*verdienen is natuurlijk een vreemd woord, hoe je het ook wend of keert wij sluiten de vissen onvrijwillig op tussen 5 glasplaten, net als vogels in een kooi en dierentuin dieren in hun omheining. puur voor ons eigen plezier.
 
Gezien mijn visbestand is mijn mening denk ik wel duidelijk.

Wildvang is prima in de meeste gevallen. Meestal is wildvang sterker dan een groot deel van de nakweek, mits ze op de juiste
waardes worden gehouden.

De wilde populatie lijdt er vaak ook niet door, is dat wél zo, dan is de export zo sterk gereguleerd dat we hier geen wildvang kunnen krijgen. Alleen bij zoutwater vissen is er echt sprake van een probleem.

De problemen tijdens het transport lijken een goed punt... Totdat je beseft dat het grootste deel van de nakweek vissen die wij (bij een LFS) kopen ook helemaal uit Azië komt.

Er zijn ook soorten waarvan de habitat wordt verwoest, en waarbij het dus erg verstandig is om wildvang te nemen.


Ik denk trouwens ook niet dat de vissen echt doorhebben dat ze tussen 5 glasplaten zitten, of in ieder geval, ik denk niet dat ze het erg vinden (mits de bak groot genoeg is). Dus dat de vissen ineens duizenden keren kleiner zitten vind ik ook geen argument.

Conclusie: Is er nakweek aanwezig, neem die. Kun je die niet krijgen, dan is wildvang een prima alternatief.
 
Ik denk trouwens ook niet dat de vissen echt doorhebben dat ze tussen 5 glasplaten zitten, of in ieder geval, ik denk niet dat ze het erg vinden (mits de bak groot genoeg is). Dus dat de vissen ineens duizenden keren kleiner zitten vind ik ook geen argument.
In sommige gevallen zitten bepaalde vissen zelfs groter. Er zijn genoeg vissoorten die in de natuur in kleine poeltjes en plassen leven , zoals bijvoorbeeld killi's.
 
@Ruben01 bedankt voor de interessante stelling! :thumbs:

Ik ga de punten even stapsgewijs af.

- wildvang is zwak, bijv. de Otocinclus.

Ben ik het in zoverre mee eens dat nakweek meestal beter geacclimatiseerd is aan de waterwaarden en daarnaast opgegroeid zijn in aquaria en daardoor minder gestrest zullen raken van het leven in 'gevangenschap'. Dit geldt echter enkel wanneer men zorgvuldig kweekt zonder inteelt waardoor er zwak nageslacht kan ontstaan.

- de vissen kunnen parasieten en ziektes met zich mee brengen.
Hoewel hier altijd risico bestaat, zal dit zeker hoger zijn bij wildvang.

- er gaan veel vissen dood op het transport hierheen.
Dat zal ongetwijfeld, echter is dit voornamelijk te wijten aan het winstbejag door grote importeurs die massaal siervissen importeren. Uiteraard betreft het hier marktwerking, is de klant bereid meer te betalen zodat wildvang vis veiliger getransporteerd kan worden? Tot zeker hoogte denk ik van wel.

- we hebben hierdoor een negatieve invloed op de natuur. Je leest dat de wildstand van deze vissen in de natuur afneemt, wat deels door onze hobby komt.
Helemaal mee eens. Dit is voor mij dan ook zeker een reden om de wildvang niet te stimuleren.

Maar er zijn ook positieve aspecten:
- de bevolking in die landen moet ook een bron van inkomsten hebben, al dan niet door de verkoop van vissen of de verkoop van hout.
Het probleem hiermee is dat de bevolking er in werkelijkheid helemaal niet op vooruit gaat. Uiteraard krijgen zij hiervoor betaald, maar de grote winst gaat vooral naar de importeur. Ik zou liever zien dat de lokale bevolking middelen had/kreeg om een kwekerij te beginnen, zoals overigens op sommige locaties ook al het geval is, al dan niet in dienst van een internationale importeur / kwekerij. Het voordeel hiervan is dat de wildvang beperkt blijft en ingezet wordt voor nakweek op locatie. De nakweek kan dan verkocht worden.
Enkel de specifieke vraag naar wildkweek zorgt er in zulke gevallen nog voor dat er meer wildkweek wordt gevangen en direct wordt verscheept.

- het gaat met de nakweek ik niet heel goed, ze zijn te ver doorgekweekt, dan is wilvang dé uitkomst.
Dit is vooral te wijten aan de manier waarop wij onze hobby bedrijven. We leven in een tijdperk van verwevenheid en massamedia, maar we blijken niet in staat om een netwerk op te zetten om gezonde nakweek uit te wisselen? Wellicht ligt hier een mooie uitdaging voor verenigingen en het NBAT.

- wildvang is bij de meeste soorten goedkoper, omdat de kweek van dit soort vissen erg moeilijk is.
Des te meer reden om deze vis dan enkel aan te schaffen als je bereid bent om tijd te investeren in het verzorgen van nakweek. Net zoals we het belachelijk vinden wanneer iemand een vis verwaarloosd omdat de leefomstandigheden niet in orde zijn (te klein aquarium etc.) zouden we het ook belachelijk moeten vinden wanneer iemand een zeldzame vis aanschaft die waarschijnlijk over 10 jaar nergens meer te zien is omdat hij met uitsterven bedreigd wordt. Milieuwelzijn is toch net zo belangrijk als dierwelzijn?

- de vissen worden meestal uit plassen gehaald die in de droge tijd helemaal op zullen drogen, ze gaan toch dood, maar wij redden ze.
Hier zou ik graag een bron van willen zien. Wellicht dat dit een uitzondering op de regel zal zijn.
Daarnaast kan je je afvragen of lokale bevolking de vraag naar wildvang ook daadwerkelijk beperkt tot deze uitdrogende plassen om dieren te redden. Of zouden ze ook graag geld willen verdienen aan de wildvang uit de permanente wateren?

Daarom deze stelling:

______________________________________________________________________________________________


Wildvang, is het echt zo slecht als men beweert?

______________________________________________________________________________________________
Op de lange termijn wel. Ik probeer dan ook wildvang te voorkomen en mijden, tenzij het doel is om nakweek te verzorgen.
 
Wat een lastig onderwerp. Het is zo ondervonden aan perspectief. Als je in periodes van 25/50/100 jaar denkt, dan is het niet goed voor die lokale stand van vis. Althans meestal zie je overbevissing.
Maar als je er vanuit gaat dat Riffen over een paar 100 jaar toch allemaal stuk zijn omdat de balans van de aarde nou eenmaal verschuift in temperatuur over dat soort periodes, dan zou heel veel vangen juist kunnen voorkomen dat ze uitsterven.

Zie het zo... Als je er van uit gaat dat de natuur de dieren ooit toch gaat uitroeien dan kun je ze eigenlijk beter zo veel mogelijk vangen. En gezien de hoeveelheid diersoorten die al zijn gekomen en gegaan, kun je er wel vanuit gaan dat over een paar 100 jaar er een hoop dieren in het wild niet meer zouden zijn.

Ik laat dan "opwarming van de aarde door de mens" zelfs nog buiten wegen. Ik bedoel puur de seizoenen die de aarde doormaakt in hele grote tijdsspanne.

Wetenschappers zeggen dat we zo snel mogelijk moeten verspreiden naar andere planeten om ons voortbestaan te garanderen... Als dat zo is zou alles toch dood gaan, en kunnen we het net zo goed kunstmatig in stand houden. We zijn als mensheid wel op het punt aanbeland dat we een diersoort kunstmatig in leven kunnen houden ondanks dat de natuur eigenlijk er vanaf wilde.

Lastig onderwerp, en eigenlijk beter te doen onder het genot van wat drankjes en hapjes ergens in een tuin :D

In het kort: de vraag hangt af van het perspectief.
 
Je kunt je natuurlijk afvragen wie er verantwoordelijk zijn voor de veranderingen aan al die ecosystemen waardoor 'de natuur de dieren toch gaat uitroeien'. Wat dat betreft is de egoïstische homo economicus (met Trump als boegbeeld) desastreus voor onze planeet. Aan de positieve kant zijn er gelukkig ook mensen die over wat meer zelfbeheersing beschikken.

Maar ik ben het met je eens dat we in de huidige situatie er het beste voor kunnen kiezen om soorten, waar het slecht mee gaat, uit te vangen met als doel om voor nakweek te zorgen en deze weer uit te zetten. Streven moet echter zijn om dieren in het wild te laten voortbestaan in plaats van dat het einddoel is ze in leven te houden om naar te kijken.
Uiteindelijk hebben wij niet meer recht van bestaan dan zij. Tenzij we vanuit het perspectief van survival of the fittest kijken.
 
Je kunt je natuurlijk afvragen wie er verantwoordelijk zijn voor de veranderingen aan al die ecosystemen waardoor 'de natuur de dieren toch gaat uitroeien'.
In het breder perspectief is dat nog steeds de natuur. Wij zijn door de natuur zo geëvolueerd. Als je er vanuit gaat dat wij ook maar 1 diersoort in het heelal zijn zoals maanvissen 1 diersoort in een rivier, dan zou je jezelf moeten afvragen of wij niet gevangen moeten worden om ons voortbestaan te garanderen. Maanvissen weten immers niet af van haaien, dus kunnen zichzelf lokaal net zo belangrijk achten als dat wij in ons zonnestelsel doen. Wellicht is er wel een observant die alle soorten waar wij er 1 van zijn in de gaten houd en vind het jammer dat wij op uitroeien staan.

Ik ben niet zo onder de indruk van mensen die de mensheid bovenaan zetten. Als je flink perspectief neemt slaat dat echt nergens op.
 
Interessante kijk/perspectief.

Enerzijds zeg je dat de dingen zo zijn doordat de natuur zich zo heeft ontwikkeld, m.a.w. de natuur op zijn beloop laten. Anderzijds zeg je dat we ons moeten afvragen of we niet moeten ingrijpen in de natuur.
Je gaat wel voorbij aan de vraag waar de verantwoordelijkheid ligt. In je vergelijking met (buitenaardse) observanten zijn het niet de observanten die ingrijpen in ecosystemen op aarde die vervolgens het voortbestaan van de mens bedreigen. Als hier al sprake van is, is dit door toedoen van de mens zelf. Daarom gaat de vergelijking met maanvissen niet op, zij hebben immers zelf niet gekozen voor de invloed die mensen uitoefenen op hun ecosysteem. Laat staan dat zij ervoor kiezen om in een aquarium te leven omdat hun voortbestaan wordt bedreigd.

Ik ben niet zo voor het ingrijpen tenzij dit gericht is op voortbestaan van de soort of verbetering van het ecosysteem.
 
Interessante kijk/perspectief.

Enerzijds zeg je dat de dingen zo zijn doordat de natuur zich zo heeft ontwikkeld, m.a.w. de natuur op zijn beloop laten. Anderzijds zeg je dat we ons moeten afvragen of we niet moeten ingrijpen in de natuur.
Als wij ingrijpen is dat de natuur. Ben je van mening dat ons handelen geen onderdeel meer is van de natuur, en dat intelligentie de natuur een soort van overstijgt?

Je gaat wel voorbij aan de vraag waar de verantwoordelijkheid ligt.
Dat klopt sowieso, want ik onthoud me van standpunten. Ik scheef wel dat wildvang niet slecht hoeft te zijn want de dieren zouden toch niet honderden jaren overleven. OF ze evolueren naar iets anders, OF ze worden uitgeroeid. Of ze dan uitgeroeid worden door moeder natuur of door de mensen is mij dus hetzelfde. De mens IS de natuur zelf, en wij zijn een stuk gereedschap daarvan. Ik vind het verwaand als wij denken de natuur te beheersen en wij dus de natuur sturen. Joh, pak eens een tijdlijn en tussen dinosaurus soorten die wij kennen zit al meer tijd dan tussen nu en Cleopatra. Wij zijn helemaal niks in de tijdlijn van Mama natuur. Een puistje op de kont.

In je vergelijking met (buitenaardse) observanten In je vergelijking met (buitenaardse) observanten zijn het niet de observanten die ingrijpen in ecosystemen op aarde die vervolgens het voortbestaan van de mens bedreigen. Als hier al sprake van is, is dit door toedoen van de mens zelf.

Als hier al sprake van is, is dit door toedoen van de mens zelf. Daarom gaat de vergelijking met maanvissen niet op, zij hebben immers zelf niet gekozen voor de invloed die mensen uitoefenen op hun ecosysteem. Laat staan dat zij ervoor kiezen om in een aquarium te leven omdat hun voortbestaan wordt bedreigd.
Voorop, Die "(buitenaardse) observanten" zijn dus ook natuur. Ook die zijn evenredig aan ons. Natuur is niet een wet die op aarde geld... natuur is alles.
Maar ik bedoel hier een ander punt waar jij nog steeds een goed argument voor geeft. Ik had eigenlijk observanten eruit moeten laten want dat kan ook anders:

Ik bedoel dat de bacterie flora in je darm niet af weet van die in je nier. Dat een mier in deze straat niet af weet van de wijk ernaast, dat dieren op de Veluwe niet afweten van die in Belgie... en groter, en groter... Het is dus niet vreemd dat wij als mens bang zijn onze omgeving aan te tasten en daarmee een hele grote impact te hebben. De kans is echter erg klein dat wij evenredig veel belangrijker zijn dan maanvissen in hun kleine stukje wereld.

Jouw argument wat ik Top vind is het verschil tussen intelligente levensvormen die dus intelligente keuzes maken zouden daarmee meer impact achterlaten als dat die keuzes gemaakt zijn door niet intelligente vormen. Ik heb daar moeite mee... wat ik al zeg.. dat vind ik pretentieus. Maar ik neem het niemand kwalijk want ik zit ook nog vast in mijn mening op dat punt. Voorlopig vind ik dat dus gewoon gelijkwaardig als je het bekijkt vanuit het impact niveau.
 
De mensen daar zijn echt afhankelijk van onze wildvang aankopen, die kunnen zich niet zomaar even omscholen of ander werk gaan doen.
Stel we zouden een verbod op wildvang invoeren, dan sterven de mensen daar een hongers dood.
Zie liever een vissoort verdwijnen dan dat er mensen overlijden door onze "wereld verbetering.
Met andere woorden zaag iedere boom maar om en vis de rivieren maar leeg om willen dat de bevolking blijft leven :S:S
Dan hebben we zelf ook niets meer aan moeder aarde
Kom op zeg dat kan nooit de bedoeling zijn toch:stars:
zie ook onder schrift
 
Met andere woorden zaag iedere boom maar om en vis de rivieren maar leeg om willen dat de bevolking blijft leven :S:S
Dan hebben we zelf ook niets meer aan moeder aarde
Kom op zeg dat kan nooit de bedoeling zijn toch:stars:
zie ook onder schrift
Het kan ook niet de bedoeling zijn mensen een hongers dood te laten sterven, dat gebeurd jammer genoeg al teveel en vind niet dat je zoiets ook nog is in de hand moet gaan werken.

Wij zeggen wel allemaal dat het zonde is om alles te kappen en te doen, en ja dat is het ook.
Maar je kan moeilijk van de mensen daar verwachten dat ze stoppen met werken om dan maar te sterven van de honger... en ja dat geldt ook voor de westerse wereld. Als je het kappen van de oerwouden ect stop gaat zetten krijg je pas een ramp.

Je zit gewoon in een cirkel waar je niet uit komt, tenzij je zoals mijn voorganger ergens al zei grondstoffen van een andere planeet af kan gaan halen.... iets wat op ten duur ook echt moet gaan gebeuren mijn inziens.
 
Bedankt voor je reactie. Altijd leuk om een interessante discussie te voeren met iemand die ook de tijd neemt en nadenkt over zijn reactie :r

Als wij ingrijpen is dat de natuur. Ben je van mening dat ons handelen geen onderdeel meer is van de natuur, en dat intelligentie de natuur een soort van overstijgt?
Dat ligt eraan hoe je 'natuur' definieert. Mensen zijn onderdeel van de natuur. Echter veel van onze activiteiten en invloed niet. Wanneer men gebruikelijk spreekt van 'natuurlijk' gaat het om 'oorspronkelijkheid' af te meten aan ecologische processen. De invloed van de mens (door zijn activiteiten) in de afgelopen historie heeft deze ecologische processen (lees natuur) aanzienlijk beïnvloed.

Dat klopt sowieso, want ik onthoud me van standpunten. Ik scheef wel dat wildvang niet slecht hoeft te zijn want de dieren zouden toch niet honderden jaren overleven. OF ze evolueren naar iets anders, OF ze worden uitgeroeid. Of ze dan uitgeroeid worden door moeder natuur of door de mensen is mij dus hetzelfde. De mens IS de natuur zelf, en wij zijn een stuk gereedschap daarvan.
De mens is in staat om de natuur aanzienlijk te beïnvloeden en heeft daarmee ook de morele plicht hier verantwoordelijk mee om te gaan, ook voor zijn eigen bestwil en voortbestaan. Hoe je er ook naar kijkt, of wij en onze invloed nu wel of geen deel van de natuur zijn, we blijven verantwoordelijk voor onze daden. In die context is het ook niet in ons eigen belang om dieren uit te vangen omdat hun voortbestaan wordt bedreigd ten gevolge van onze invloed.

Ik vind het verwaand als wij denken de natuur te beheersen en wij dus de natuur sturen. Joh, pak eens een tijdlijn en tussen dinosaurus soorten die wij kennen zit al meer tijd dan tussen nu en Cleopatra. Wij zijn helemaal niks in de tijdlijn van Mama natuur. Een puistje op de kont.
Wij sturen haar niet, wij beïnvloeden haar. Wij creëren disbalans door vervuiling en inmenging. Juist het feit dat wij over de gehele tijdlijn maar zo kort de aarde bewandelen, maar nu al zo'n negatieve invloed uitoefenen is veelzeggend.
 
Het kan ook niet de bedoeling zijn mensen een hongers dood te laten sterven, dat gebeurd jammer genoeg al teveel en vind niet dat je zoiets ook nog is in de hand moet gaan werken.

Wij zeggen wel allemaal dat het zonde is om alles te kappen en te doen, en ja dat is het ook.
Maar je kan moeilijk van de mensen daar verwachten dat ze stoppen met werken om dan maar te sterven van de honger... en ja dat geldt ook voor de westerse wereld. Als je het kappen van de oerwouden ect stop gaat zetten krijg je pas een ramp.

Je zit gewoon in een cirkel waar je niet uit komt, tenzij je zoals mijn voorganger ergens al zei grondstoffen van een andere planeet af kan gaan halen.... iets wat op ten duur ook echt moet gaan gebeuren mijn inziens.
Op dergelijke wereldwijde interdependenties hebben individuen weinig invloed. Zowel positief als negatief, d.w.z. het continueren van invoer heeft weinig effect, het stoppen ook.
Echter, op lange termijn zal het continueren enkel schadelijke effecten hebben zowel economisch gezien voor het gebied als voor de invoer van wildvang. Stoppen met de invoer zal uiteindelijk leiden tot lagere vraag van de consument en dwingen tot verandering. En op termijn betekend dat, dat mensen op zoek moeten naar ander werk of zullen verhongeren als er in het desbetreffende land geen sociale vangnetten aanwezig zijn. Maar heb niet de illusie dat je aan ontwikkelingshulp doet door wildvang te importeren.
 
Het kan ook niet de bedoeling zijn mensen een hongers dood te laten sterven, dat gebeurd jammer genoeg al teveel en vind niet dat je zoiets ook nog is in de hand moet gaan werken.

Wij zeggen wel allemaal dat het zonde is om alles te kappen en te doen, en ja dat is het ook.
Maar je kan moeilijk van de mensen daar verwachten dat ze stoppen met werken om dan maar te sterven van de honger... en ja dat geldt ook voor de westerse wereld. Als je het kappen van de oerwouden echt stop gaat zetten krijg je pas een ramp.

Je zit gewoon in een cirkel waar je niet uit komt, tenzij je zoals mijn voorganger ergens al zei grondstoffen van een andere planeet af kan gaan halen.... iets wat op ten duur ook echt moet gaan gebeuren mijn inziens.
Niks hoor grond stoffen zijn volop beschikbaar worden alleen nu vernietigt om dat het hergebruik volgens de industrie te duur is.
Wel mogelijk maar de centen gaan weer een rol spelen.
Ik heb het ook niet over de mensen de hogers dood laten sterven maar er moet een alternatief voor hun inkomens komen we kunnen niet ongestraft blijven kapen of vangen uit de natuur dan sterft de mens uit.
Je ziet het nu al gebeuren dat het fout loopt modderstromen door ontbossing of verkeerd gebruik van land de lucht kwalitijd wordt met de dag slechter en dan hoef je niet allen naar daar te kijken ook hier in nl gaat het al goed mis
Kijk om je heen en denk eens aan 20 30 jaar terug (mits je de leeftijd daar voor hebt:D) en hoe het landschap in de tijd is veranderd.
Trouwens als ik hier zo om me heen kijk wat er aan voedsel weg gegooid wordt en dan heb ik het niet over reeds verwerkt/verkocht voedsel maar puur de weggooi cultuur bij de kwekers/producenten om dat het krom of een vlekje heeft.
Ook dat is een idioot gebeuren en pure verspilling.
Wat de wildvang betreft ook daar is een alternatief voor namelijk kweek vis oké je zal op zijn tijd vers bloed moet zetten maar zolang dat op een verwantwoordwijze gebeurt en niet uit winstbejag zoals nu gaat dat wel goed komen.
 
Laatst bewerkt:
Met andere woorden zaag iedere boom maar om en vis de rivieren maar leeg om willen dat de bevolking blijft leven :S:S
Dan hebben we zelf ook niets meer aan moeder aarde
Kom op zeg dat kan nooit de bedoeling zijn toch:stars:
zie ook onder schrift
Survival of the fittest...

Alles omkappen of leegvissen is ook niet de bedoeling, maar dat doen de locals niet (dat kunnen ze niet!), dat doen grote bedrijven.

Als de locals op kleinere schaal bomen omkappen of vissen vangen om te overleven, is dat, denk ik, niet negatief.
 
Laatst bewerkt:
Ik weet dat het ook weer allerlei praktische problemen oplevert en niet de wereld ineens verandert maar ik zou wel een soort fairtrade/eco-verantwoord keurmerk willen voor wildvang. Zodat je weet dat de loklae bevolking niet wordt uitgebuit en de vis verantwoord (qua aantallen en aantastig leefgebied) wordt gevangen....net zoiets als een verantwoord stukje vlees zegmaar.
 
Ik vind het geweldig wildvang vissen te houden. Wildvang vissen vertonen natuurlijk gedrag en kleuren prachtig.
Juist heel veel nakweek vissen zijn te ver door gekweekt waardoor ze zwakker zijn (lalia).
Wat mij wel opvalt is dat sommige wildvang vissen na een paar generaties genetische problemen krijgen doordat de "genenpoel" die je thuis hebt gewoonweg te klein is.
Als je dus wildvang wil gaan houden zou je eigenlijk drie verschillende stammen moeten houden en deze om de zoveel generaties onderling kruisen of met meerdere liefhebbers een kweekprogramma moeten opstellen. Het zou dan zelfs mogelijk zijn om met uitsterven bedreigde soorten een kans te geven.
Maar als je zo'n programma niet weet op te zetten is wildvang (van niet bedreigde soorten) na een meerdere generaties eigenlijk hetzelfde als de gekweekte vis uit Azië.

Dit vind ik echt een heel moeilijke vraag .
In het lijstje van pro en contra kunnen er zeker nog 100 redenen bij elk worden bijgezet .
Als ik voor mezelf naar de pro kant ga , dan heb ik een aantal contra's waar ik mee worstel en omgekeerd .
We moeten dan eigenlijk ons hele doen en laten in twijfel trekken .
De praktijk wijst volgens mij vaak uit dat Stefanc een mooie conclusie heeft getrokken.

groetjes John.

p.s. In Afrika zijn gebieden waar gewoon een schep visjes uit de rivier samen met de rijst wordt gekookt en opgegeten.....
 
Er zijn al mooie, interessante en diepgaande zaken benoemd met ook betrekking tot onder andere het ethische vraagstuk wat bij deze stelling past.

Echter los van deze zaken vind ik persoonlijk wildvangvissen mooier. Omdat deze geen doorgefokte, terug gekruiste en versterkte eigenschappen hebben, maar gewoon zoals ze zijn. Daarnaast zie je ook heel duidelijk karakterschil tussen een wilvang en een nakweekvis.

Het houden van wildvang met als doel het creëren van zuivere nakweek vind ik heel positief.
Het houden van wildvang om haar "karakteristieken" alleen, vind ik twijfelachtiger
De wereld verbeteren -> nou volgens mij helpen we hem alleen maar sneller en harder "om zeep", even los van vissen die mogelijk zouden verdwijnen uit hun natuurlijke habitat.

Ben ik persoonlijk dus tegen wildvang, nou nee niet direct, sterker in basis van wat ik mooi vind prefereer ik het juist. Koop ik dus enkel wildvang? Nou nee dat ook weer niet. Beschikbaarheid, kwetsbaarheid en prijs spelen hierbij een aanvullende rol voor de keuze's

Vanuit Nederland/België en het NBAT, en de aqua verenigingen zou er een programma kunnen komen voor zuivere "fok programma's" met wildvang.
Mogelijk dat de NBAT en importeurs i.c.m. de overheid iets zouden kunnen voor "wilde kweek" in het natuurlijk habitat, om uitsterving uit te sluiten

Maar ja, zijn dat soort acties wel realistisch om op te zetten? Zijn dit soort natuurbeschermende acties haalbaar en uitvoerbaar? Als dat al zo is, waarom hebben we dan de hongersnood in onder andere Afrika (met heel veel ondersteunende landen) nog niet onder controle? Als we al niet voor onze medemens kunnen zorgen, kunnen wij dan zorg dragen voor een stuk natuur die alleen voor de aquariaan een issue is?

Is het dus slecht, zoals de stelling vraagt. Ik neig er naar dat dit een stelling is die enkel zal blijven leiden tot aanvullende discussie's, meer inzichten en meer tegenstellingen, dus is deze vraag te beantwoorden? Ik denk het eigenlijk niet.
 
Deze stelling is duidelijk een schot in de roos! Dank je, Ruben.

Gelukkig zie ik niet alleen veel reacties, maar vooral ook veel genuanceerde meningen. Het is dan ook, hoe simpel het ook klinkt, een veelomvattend onderwerp.

Ik ben hier 'pas' na 6 dagen terecht gekomen en heb toch echt even nodig om alles wat al geschreven is te lezen, laat staan verwerken.
Ik heb mezelf deze vraag ook al vaker gesteld, en als ik alle nieuwe input verteerd heb zal ik me hier zeker in gaan mengen.
En mijn antwoord zal zeker geen "ja" of "nee" zijn!
 
Ik volg @eVolution ook in die zin dat wij een zekere verantwoordelijkheid hebben als mens ter conservatie van de biodiverisiteit.

Echter is het onmogelijk om de vissen zo te houden dat je het gehele ecosysteem in rekening brengt en er zo ook voor zorgt dat er een maximale genetische diversiteit is.
Daarbij is dus niet enkel de conservatie van soorten van belang, maar ook de conservatie van de genetische diversiteit binnen de populaties.

Er zou dan gestreefd moeten worden naar nakweek op grote schaal die reeds na enkele generaties terug wordt uitgezet om de genetische verarming zoveel mogelijk te beperken.
Maar ja, dat is nu eenmaal niet mogelijk te bereiken op individuele schaal.

Het grootste probleem daarbij is dat we van veel soorten eigenlijk niets afweten qua ecologie en evolutie.
 
Gisteren een heel boeiende film gezien over dit item waar ze de pro's en contra's niet uit de weg zijn gegaan .
Het was heel verruimend .
 
Ben er niet uit, heb eens gezien hoe ze L nummers vangen. Met een verdovingsmiddel een heel stuk van een rivier 'behandelen'. Daar ben ik geen voorstander van.
Als het gaat om Tetra's. Die zouden inderdaad doodgaan wat ik eens gelezen heb. Daar heb ik dan minder moeite mee. Lastig verhaal.
 
Aqua(s)chat-room
Help Users
 • No one is chatting at the moment.
 • TonHageraats:
  Anderkleurtje gebruikt :D
  Link
 • NicoleE:
  Ja ik zie wit op donkere achtergrond, en jij? Toch niet wit op wit?
  Link
 • TonHageraats:
  Ik zie jouw teksten als wit op wit, pas als ik selecteer kan ik het lezen.
  Link
 • NicoleE:
  Hmmm hoe zet ik dat terug naar standaard?
  Link
 • TonHageraats:
  Via settings, kleur aan klikken en het gummetje gebruiken.
  Link
 • NicoleE:
  Ik ga proberen, zoefkes... en bedankt!
  Link
 • NicoleE:
  Test test
  Link
 • TonHageraats:
  Prima zo :thumbs:
  Link
 • NicoleE:
  Dank je Ton
  Link
 • TonHageraats:
  Ik ga weer even wat doen. laters.
  Link
 • jessicapilon:
  Ja op de donkere ondergrond zag ik het wel goed :D :D
  Link
 • jessicapilon:
  avond allemaal
  Link
 • Link
 • jessicapilon:
  avond Stevy
  Link
 • Hoogheid:
  Een hele goede avond allemaal!
  :koffie:
  Link
 • jessicapilon:
  avond Hoogheid
  Link
 • Link
 • jessicapilon:
  Het is al wat aan het afkoelen gelukkig
  Link
 • Hoogheid:
  Ja, het begint eindelijk dragelijk te worden buiten. Wij hebben praktisch de hele dag volle zon in onze tuin, heerlijk maar vandaag wat warm. Dus ik heb de schaduw opgezocht onder een boom waar een koppeltje duiven een het bouwen is aan een veilig nestje vermoed ik. Het was een fijne dag vandaag.

  Hoe zag jullie dag eruit vandaag?
  Link
 • jessicapilon:
  zoals elke dag zo ongeveer maar dan doen we alles een tandje langzamer met die warmte
  Link
 • jessicapilon:
  moge allemaal
  Link
 • jessicapilon:
  middag allemaal
  Link
 • jessicapilon:
  avond
  Link
 • DenDaFF:
  Hey, ben even niet actief geweest op het forum. Update ziet er goed uit! Paar puntjes die ik wel gemerkt heb hier: forum reageert hier opmerkelijk trager? Via smartphone krijg ik steeds (na enkele sec al) doorverwijzing naar reclame pagina. Nog mensen die dit hebben?
  Link
 • DenDaFF:
  verder, toppie ! :-)
  +1
  Link
  DenDaFF: verder, toppie ! :-) +1
  Bovenaan