Met salmiak een aquarium biologisch starten in 3 tot 4 weken.


T

TonHageraats †

Guest
Met dank aan @janjdk

Met salmiak een aquarium biologisch starten in 3 tot 4 weken.

Salmiak…..ja inderdaad dat spul waar je als kind aan gelikt hebt en wat op veel snoepjes zit.

Je gaat er dus niet dood aan, het is een “voedingsstof” en de chemische naam is ammoniumchloride.


En waarom gaan we dat gebruiken?

Vissen produceren net als alle levende organismen afvalstoffen, dit is o.a. ammonium. In tegenstelling tot wat de meeste mensen denken komt de grootste afvalstof uit de kieuwen, de ontlasting vormt een mindere directe belasting voor het water maar wordt door andere bacteriën omgezet naar wederom ammonium.

Ammonium is dodelijk voor de vissen als de concentratie te hoog wordt, en daarnaast is het een zeer goede voedingstof voor algen. Beide willen we niet.


Nitrificatie noemen we het omzetten van ammonium via nitriet naar nitraat, en dat doen bacteriën voor ons. Een groep bacteriën noemen we een bio film, deze groeien op filtermedium en zweven niet door het water.

Bacteriën maken van ammonium => nitriet, hetgeen ook giftig is, en een andere soort bacterie maakt van nitriet => nitraat hetgeen weer voedsel is voor de planten. (Van nitraat krijg je geen algen in je aquarium, van ammonium wel.)

Dit proces kost echter tijd, pas na 3 tot 4 weken zullen er voldoende en juiste bacteriën zijn. Ze zullen zich moeten ontwikkelen en kunnen dat pas als voeding aanwezig is.

Omdat ammonium eerst omgezet moet worden naar nitriet kunnen de bacteriën die nitriet omzetten naar nitraat pas ontwikkelen als er nitriet is.

In de regel begint dit na ongeveer 5 dagen nadat men ammonium heeft toegevoegd.


We kunnen , voordat de vissen en planten komen, al zorgen dat het biologisch gedeelte werkzaam is d.w.z dat de juiste bacteriën in voldoende aantallen aanwezig zijn.

Het proces wordt door deze methode niet versneld, maar wel uitstekend op gang gebracht en voorbereid op de komst van de vissen en planten.

Vroeger werd vaak iets voer verkruimeld dat dan dienst moest gaan doen als voer voor de bacteriën. Enerzijds klopt dit wel, maar er zijn heel wat haken en ogen. Het voer moet eerst door heterotrofe bacteriën omgezet worden naar ammonium, dan pas komen de bacteriën tot ontwikkeling die ammonium omzetten. Een extra stap die bovendien niet controleerbaar is…je weet nl niet hoeveel ammonium er wordt geproduceerd, dit is afhankelijk van welk soort voer je erin hebt gedaan. Veel eiwitten zorgen voor meer ammonium.

We gaan een vervanger gebruiken voor de ammonium uit de kieuwen van de vissen, en dat is ammoniumchloride…salmiak.

Berekenbaar en controleerbaar. Je ziet wat je doet, je ziet wat er gebeurd en je weet precies wanneer alles goed is.

Ammoniumchloride (NH4Cl) is het ammoniumzout van waterstofchloride (HCl). Het is een wit kristallijn poeder dat zeer goed oplosbaar is in water. De grondstoffen, ammoniak (NH3) en waterstofchloride (HCl) vormen ze samen ammoniumchloride, een zout dat de basis vormt voor snoepgoed als drop, in het bijzonder salmiakdrop.

1579694699107.png


Begrippen:

Ammoniumchloride is een poeder = NH4CL

Ammonium/ammoniak druppelmeetset = NH4

Nitriet druppelmeetset = NO2

Nitraat druppelmeetset = NO3

Hardheid druppelmeetset = KH


Benodigdheden:

25 tot 50 gram ammoniumchloride zuiverheid 99% of hoger.

Druppelmeetset Ammonium NH4, Nitriet NO2 en Nitraat NO3( let op de datum). Goede merken zijn oa Salifert, JBL, Sera of Colombo. Let wel, alleen de druppelmeetsetjes zijn betrouwbaar. De zgn. dipsticks zijn zeer onbetrouwbaar, niet gebruiken.

Flesjes bacteriën om te starten. Nu zijn hier ook heel veel merken van, een van de betere flesjes is : Dr Tim One & Only. Mondjesmaat in NL te verkrijgen, echter heel gemakkelijk, via amazon.com in Amerika te bestellen en geleverd binnen een paar dagen. Aanrader!!

Microbelift Nite out2 is eveneens een zeer goed product.

Gebruik geen preparaat op basis van gel bolletjes, deze zijn time release, de bacteriën komen maar mondjesmaat tot ontwikkelen en dat duurt te lang voor ons doel.

Alle overige merken, let op een productiedatum, koop niet ouder dan 12 maanden, let op waar de spullen staan…hoe warmer hoe slechter.

Overige condities:

Een temperatuur van 28 graden is ideaal, later kan dan de temperatuur naar de waarde die de vissen wensen.

Geen licht aan !!!!!! ook geen direct zonlicht, anders krijg je giga veel algen, weet je nog algen lusten ammonium.

Extra beluchting is niet noodzakelijk, als het wateroppervlakte beweegt is dit voldoende.


Info m.b.t. filtermediums:

Bacteriën groeien overal, maar toch hebben ze een voorkeur voor bepaalde stoffen.

Uiteindelijk koloniseren ze alles als er maar voeding is, maar om een vlotte opstart te creëren is het goed om eens naar een paar specifieke media te kijken.

Kunstofdragers; denk dan aan bioballen e.d. maar ook aan kaldness K1 en of grovere sponzen.

Zeer efficiënt voor bacterie huishouding, groot oppervlakte dat weinig plaats inneemt.

Helaas zijn er ook heel veel producten die niet voldoen of niet ontwikkeld zijn voor aquariums. Sommige zijn zelfs troep doordat ze gemaakt zijn van recycled kunststof waarin bijv. vlamvertragers zitten. Kolonisatie duurt dan veel langer. Enige voorzichtigheid met aankoop is dus geboden. Koop liever vertrouwde merknamen i.p.v. low budget spullen.

Syporax is een andere drager die zeer goed werkt en veel gebruikt wordt, ook hier weer heeft het origineel van Sera de voorkeur omdat imitaties soms behandeld zijn met chloor waar de bacteriën niet tegen kunnen. Alle filtermaterialen vooraf schoonspoelen met water en NATUURazijn, geen schoonmaakazijn.


Uitvoering:

We gaan beginnen, het aquarium is gevuld, filtermaterialen zijn schoon en gespoeld.

Watertemp bedraagt 28 graden, hardheid is bij voorkeur minimaal een KH van 5. GH eveneens 5 of hoger.

Ken je uitgangspunt zodat je weet hoeveel nitraat er al in het drinkwater zit.

Eerst bepaal je hoeveel netto waterinhoud je aquarium is na aftrek van zand. ( meestal is dat gelijk aan 10% van de bruto inhoud)

Er staat geen kienhout in het aquarium, dit zuigt nl de ammonium gedeeltelijk op en zal later een voedingsbodem voor algen zijn. Steen mag wel, als het niet poreus is.


Uitgangspunt aquarium:

Ik ga met de berekening uit van een standaard inhoud maat 180 liter, voor een 360 liter aquarium verdubbeld de hoeveelheid ammoniumchloride. Voor een 90 liter aquarium halveer de hoeveelheid.

Wij starten met 1.2 mg/liter ammonium NH4 in het water, dat is dan 0.7 gram ammoniumchloride poeder uit het potje. Een microbalans is dus nodig en kan voor 12,50 euro aangeschaft worden bij aquariumbemesting.nl

De bedoeling is dat na doseren van ammoniumchloride de bacteriën dit gaan omzetten, NH4 zal dus moeten dalen en NO2 zal in eerste instantie stijgen en later dalen, vervolgens gaat Nitraat NO3 stijgen. Dit proces gaat stapsgewijs.


1579694756924.png

Eerst zal ammonium NH4 omgezet worden, rode lijn. Nitriet NO2 gehalte gaat stijgen na ongeveer 5 dagen. (blauwe lijn in grafiek).

E.e.a. betekend dus dat de volgende ammoniumdosering pas volgt als nitriet voldoende gedaald is tot lager dan 0.4mg/liter. Blijf je nl ammonium doseren stijgt het nitriet veel te hoog en heeft dan een remmende werking.

Na 15 dagen begint ook het nitraat NO3 gehalte te stijgen. Na 30 dagen moet je een 50% waterwissel uitvoeren.

Tot dag 16 wordt NH4 in de ochtend toegevoegd en avonds wordt dan gemeten, vanaf dag 17 wordt zowel in de ochtend alsook in de avond NH4 toegevoegd.


Dag 0

We voegen het bacteriepreparaat toe aan het aquarium, de gehele inhoud, overdosering is niet slecht, heeft zelfs een pre. Geopende bacteriepotjes zijn niet houdbaar als er eenmaal lucht aan is gekomen, alles in 1 x gebruiken. Pomp en filter draait. UVC staat uit.

Geen zeoliet gebruiken !

Ook geen vloeibare waterverbeteraars omdat hier zit vaak zeoliet in dat ammonium bind.

Dag 1

We lossen 0.7 gram ammoniumchloride op in 500ml lauw water en gieten dit in het aquarium. Doe een NH4 meting en noteer de aantal mg/liter. Zal rond de 1.2 liggen

Vanaf nu volg de tabel en vul de gemeten waarden dagelijks in bij de kolom.


Dag NH4NO2NO3Opmerkingen
0 Bacteriën: hele inhoud toevoegen. UVC uit. Temperatuur 28 C.
Meet de Nitraatwaarde NO3 en KH
1 Start, 0.7 gram ammonium toevoegen per 180 liter aquariumwater
NH4 meting 1 tot 1.5 mg/ltr.
2 NH4 meten, er zal nog geen daling te zien zijn
3 NH4 meten:
Kleiner dan 1 mg/ltr maar groter dan 0.5 mg/ltr mag er 0.3gram ammoniumchloride toegevoegd worden.
Kleiner dan 0.4mg/ltr mag er 0.7gram toegevoegd worden.
4 Zie dag 3,
5Zie dag 3.
Nu ook NO2 nitriet meten, zie je NO2 stijgen dan is dat een goed teken, het ammonium wordt omgezet naar nitriet.
6NO2 meten. Nitriet mag niet hoger komen dan 1 mg/liter bij hoger gaan we 50% waterwissel doen. Na waterwissel en of NO2 is kleiner dan 0.04mg/liter gaan we NH4 meten:
NH4 kleiner dan 1 mg/ltr maar groter dan 0.5 mg/ltr mag er 0.3gram ammoniumchloride toegevoegd worden.
Kleiner dan 0.4mg/ltr mag er 0.7gram toegevoegd worden
7Zie dag 6,
8Zie dag 6,
9Zie dag 6,
10Zie dag 6,
11Rustdag, NH4 en NO2 meten, geen aktie, ook geen waterwissel.
Meet in de avond. Vanaf deze dag gaan we kijken hoe goed het NO2 nitriet daalt.
12NO2 meten en kijken of er een daling komt tov dag 10.
Is nitriet gedaald tot 0.04 mg/liter dan weer 0.7 gram ammoniumchloride toevoegen.
Is NO2 hoger dan 0,04 mg/liter mag er geen ammoniumchloride toegevoegd worden. Geen waterwissel doen, afwachten totdat NO2 daalt.
13Zie dag 12,
14Zie dag 12, Voeg nogmaals een flesje bacteriepreparaat toe.
15Zie dag 12,
16Rustdag, meet NH4 en NO2
17Inmiddels moet er een balans zijn dat NH4 en NO2 dalen.
Voeg 0.7 gram ammoniumchloride in de ochtend toe en meet in de avond. Is NH4 dan kleiner dan 0.5mg/ltr mag er avonds weer 0.7gram toegevoegd worden.
In de ochtend dag 18 weer 0.7 gram toevoegen.
18Zie dag 17, Meet wel ook NO2, komt deze hoger dan 1 mg/liter dan geen ammoniumchloride toevoegen, pas verder gaan als deze kleiner is dan 0.05mg/liter
19Zie dag 18,
20Zie dag 18,
21Zie dag 18, maar geen ammoniumchloride in de ochtend toevoegen, alleen in de avond.
22Meet NH4 en NO2 in de avond, beiden zullen nu 0 moeten zijn. Is dit niet het geval voeg nogmaals een flesje bacteriepreparaat toe en ga naar dag 12. Is wel alles 0 volgt er een waterwissel van 80% en kan er gestart worden met toevoegen van planten en vissen. Plantenbestand mag in 1 keer toegevoegd worden maar begin rustig met aantal verlichtingsuren.
Vis bestand rustig opbouwen, doe niet meer dan ¼ van je gewenst bestand per 2 weken en pas 14 dagen na plaatsen van de planten, dit omdat de planten zich eerst nog moeten aanpassen.
23Wil je grote vissen toevoegen? zoals discus dan moet de biofilm zwaarder belast gaan worden.
Voeg 1 gram ammoniumchloride in de ochtend toe en meet in de avond. Is NH4 dan kleiner dan 0.5mg/ltr mag er avonds weer 1gram toegevoegd worden.
In de ochtend dag 24 weer 1 gram toevoegen.
24Is nitriet gedaald tot 0.04 mg/liter herhaal dag 23 maar dan ipv 1 gram gebruik je 1.2 gram. Is NO2 hoger dan 0,04 mg/liter mag er geen ammoniumchloride toegevoegd worden. Geen waterwissel doen, afwachten totdat NO2 daalt.
25Zie dag 24,
26Zie dag 24,
27Rustdag wel NH4 en NO2 meten. Meet ook NO3 bij groter dan 50 mg/liter voer dan waterwissel uit van 50%
28Voeg in de ochtend 1.4 gram ammoniumchloride toe. Is nitriet avonds gedaald tot 0.04 mg/liter dan avonds weer 1,4 gram ammoniumchloride toevoegen.
29Rustdag wel NH4 en NO2 meten
30Zie dag 28
31Alle waarden 0 ? Voer een waterwissel uit van 80%, het filter is klaar. De waarden nog niet op dag 31 op nul, ga dan naar dag 24 en doorloop nogmaals tot dag 31.
Uiteindelijk kunnen de bacteriën dan 1.4 gram ammonium per dag verwerken. Dat staat ongeveer gelijk met 10 vissen van 15 cm.

1579694803588.png

--------------------------------------

Ervaringen van leden:
rjoemman
Nanoe
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Top artikel, zeer verstaanbaar, en praktisch uitgelegd.

Wat ik nu heel graag eens zou zien is dat iemand zijn waarden van ammonium, nitriet en nitraat die werkelijk gemeten zijn in een mooi tabelletje zet. (en dan in een grafiekje giet)
Ik heb geen bak meer op te starten, maar zou het direct doen.
 
En uiteraard staat het vrij om hierover te praten. Will je details? wi je ondersteuning ? geven we graag hier.

Graag gedaan,

Jan JDK
Ik vraag me vooral af in hoeverre dit anders is dan gewoon af en toe wat voer in de bak gooien en een maand wachten. Behalve dat je de eerste 2-3 dagen overslaat (gezien het voer eerst NH3 moet worden) en dat de uitvoering hiervan veel moeilijker is zie ik helemaal geen verschillen en duurt het ongeveer net zo lang. :sorry:Wel heel mooi en duidelijk beschreven moet ik zeggen.
 
zie ik helemaal geen verschillen en duurt het ongeveer net zo lang.

Het proces wordt door deze methode niet versneld, maar wel uitstekend op gang gebracht en voorbereid op de komst van de vissen en planten.

Vroeger werd vaak iets voer verkruimeld dat dan dienst moest gaan doen als voer voor de bacteriën. Enerzijds klopt dit wel, maar er zijn heel wat haken en ogen. Het voer moet eerst door heterotrofe bacteriën omgezet worden naar ammonium, dan pas komen de bacteriën tot ontwikkeling die ammonium omzetten. Een extra stap die bovendien niet controleerbaar is…je weet nl niet hoeveel ammonium er wordt geproduceerd, dit is afhankelijk van welk soort voer je erin hebt gedaan. Veel eiwitten zorgen voor meer ammonium.

Berekenbaar en controleerbaar. Je ziet wat je doet, je ziet wat er gebeurd en je weet precies wanneer alles goed is.

Je kan aan het einde dus gewoon een volledige bezetting plaatsen, zonder het risico dat je te veel vissen hebt toegevoegd en dat er als nog een gevaarlijke situatie ontstaat, want je weet dat je bacterie cultuur op orde is, dat is het grote verschil
 
Top Jan! Hier ben ik erg blij mee. Duidelijk beschreven en iedereen kan zo de stappen volgen om tot een prima ingedraaid aquarium te komen.

Een paar kleine vraagjes en opmerkingen.
1) Waterwissels, bij elke keer dat we dit doen is het dan nog van belang welke temperatuur het nieuwe water is? Vooral bij de 50% en 80% wissels kan dit een behoorlijke temperatuurschommeling teweeg brengen en ik weet niet of dit een probleem is.
2) Er wordt niet gesproken over de PH van het water, niet belangrijk? Ik begrijp dat het lastig is om dit nu al te beïnvloeden maar wellicht dat in sommige streken toch een mix van kraan/osmose nodig is?
2) Bij stap 31 zeg je 'Alle waarden 0' wellicht ter verduidelijking van maken: NH4 en NO2 op 0? De meeste lezers zullen bij dag 31 wel doorhebben dat je daar dus niet NO3 bedoelt maar voor de zekerheid.
 
Je kan aan het einde dus gewoon een volledige bezetting plaatsen, zonder het risico dat je te veel vissen hebt toegevoegd en dat er als nog een gevaarlijke situatie ontstaat, want je weet dat je bacterie cultuur op orde is, dat is het grote verschil
Precies! Bij het indraaien op voer is het maar de vraag (en waarschijnlijk is het antwoord negatief) of je voldoende biofilm hebt opgebouwd om in een keer de afvalstoffen van de vissen te kunnen verwerken. Indien dit niet zo is krijg je nog een nitriet piek en ben je dus voor een deel toch met vis aan het indraaien. Bij deze methode, helemaal als je de stappen 23 tot 31 ook nog doet, heb je dit helemaal zelf in de hand en kun je dit vooraf meetbaar testen. Gooi er opnieuw salmiak in (zonder vis!) en kijk hoe snel het omgezet is naar nitraat.
 
Top Jan! Hier ben ik erg blij mee. Duidelijk beschreven en iedereen kan zo de stappen volgen om tot een prima ingedraaid aquarium te komen.

Een paar kleine vraagjes en opmerkingen.
1) Waterwissels, bij elke keer dat we dit doen is het dan nog van belang welke temperatuur het nieuwe water is? Vooral bij de 50% en 80% wissels kan dit een behoorlijke temperatuurschommeling teweeg brengen en ik weet niet of dit een probleem is.
2) Er wordt niet gesproken over de PH van het water, niet belangrijk? Ik begrijp dat het lastig is om dit nu al te beïnvloeden maar wellicht dat in sommige streken toch een mix van kraan/osmose nodig is?
2) Bij stap 31 zeg je 'Alle waarden 0' wellicht ter verduidelijking van maken: NH4 en NO2 op 0? De meeste lezers zullen bij dag 31 wel doorhebben dat je daar dus niet NO3 bedoelt maar voor de zekerheid.
ai fout van mij, tuurlijk speelt de temperatuur van het wisselwater een rol. ik ging er gemakshalve van uit dat iedreen het doet zoals ik....slang op de thermostaatkraan en inderdaad instellen op 28 graden.
PH, ook hier is wel een ideale waarde, maar het is beter om die waarde te hanteren die je straks met de vissen en planten ook wilt. Ik hanteerde 6.8 omdat ik tevens CO2 toediende hetgeen ook een positieve invloed heeft.
Een koolstofbron toevoegen is extra boost...maar dat is weer een ander verhaal.
Precies, ik doel dus op NH4 en NO2...de NO3 zal stijgen.
 
Ik vraag me vooral af in hoeverre dit anders is dan gewoon af en toe wat voer in de bak gooien en een maand wachten. Behalve dat je de eerste 2-3 dagen overslaat (gezien het voer eerst NH3 moet worden) en dat de uitvoering
hiervan veel moeilijker is zie ik helemaal geen verschillen en duurt het ongeveer net zo lang. :sorry:
Wel heel mooi en duidelijk beschreven moet ik zeggen.
@sschot heeft je al geantwoord, als extra omdat anderen later meelezen ga ik er verder op in.
Een biofilm sneller opbouwen kan alleen als je naast AmmoniumOxiderendeBacterien AOB ook NitrietOxiderendeBacterien NOB hebt toegevoegd. Echter er zijn maar heel weinig bacteriepreparaten waarin NOB zit.
De meeste snelheid winst wordt gehaald met de temperatuur van 28 graden, en dat hebben we al gedaan.
Maar is snelheid de doelstelling ? Nee. Wel een goede biofilm die een bioload aankan die je zelf bepaald, meet en controleert.
En dat is het grote verschil met voer verkruimelen, met voer verkruimelen weet je helemaal niet wat je doet...je krijgt alleen een feel good gevoel omdat je denkt dat je goed bezig bent.
Enerzijds weet je helemaal niet hoeveel ammonium je via de mineralisatiestap toevoegt, dit wordt nl bepaald door oa het eiwitgehalte, anderzijds is er de tijdvertraging.
Het mooie van de salmiak is daarnaast ook het educatieve, het vervolgen van dit proces. Je leert goed meten en je ziet wat je doet. Je bent al aktief bezig met je aquarium...en ik verwacht dat menigeen zich dan al iets meer gaat verdiepen in de materie nitrificatie.
Ook dat is mijn insteek, ik ben ervan overtuigd dat veel starters later afhaken vanwege de bekende algen problemen puur omdat ze te eenvoudig dachten dat het alleen maar water, visjes en voer was.
Inmiddels heb ik heel wat berichten gelezen hier op het forum, en veel "problemen" breng ik terug naar de basis...een slechte biofilm.
Algen, voor mij is oorzaak nr1 …...ammonium van dit probleem.
Slechte tot geen biofilm, nieuwe planten die eerst nog eens moeten omschakelen van boven water gekweekt naar onderwater, vissen erin, voeren......en dan krijg je ammonium en algen die het lusten.
Pas als de planten omgeschakeld en zich aangepast hebben kunnen ze gaan concurreren tegen de algen, maar dan is het leed al vaak niet meer te overzien.
Goedbedoelde adviezen als plantenbemesting, sporenelementen, CO2 zullen de planten beslist helpen maar de basis voor de algen ligt toch echt bij de aanwezige ammonium.
Die ammonium wordt niet nauwelijks gemeten, is nl al door de algen geconsumeerd...dus wordt er vaak aangenomen dat dit het probleem niet is.
Als de basis een goede biofilm al aanwezig is, zal ammonium geen kans krijgen, is er een belangrijke factor voor algen weg, kunnen planten zich beter omschakelen, zal opstarten van een aquarium veel eeenvoudiger zijn.
De volgende stap zal dan zijn belichting en plantenvoedingsschemas, CO2.
Het staat iedereen vrij om te doen wat hij wil, maar soms moet je een stap voorwaarts doen......jaren geleden was fosfaat en nitraat toevoegen taboe, en tegenwoordig zie ik bij LFS minimaal 5 merken die zich presenteren met de verkoop van flesjes planten voeding.
 
Wordt aan gewerkt zodra ik ga indraaien
Doe mij n jezelf een plezier, bestel de flesjes van Dr Tim op amazon. Super spul en nog goedkoper dan de flesjes die hier al veel te lang, te warm op een schap staan en nog duurder zijn ook in verhouding.
Bovendien wordt er nu een verse batch aangemaakt, levering vanaf 15 februari zie ik net op zijn website
Amazon product ASIN B001LULBXI
 
Ik ga hier zeker mee aan de gang voor mijn rio125. Echter heb ik wel wat vragen. Ik geef ze allemaal een nummertje zodat het overzichtelijker is.

1. De aantallen ammoniakchloride die in het aquarium wordt gestopt eens in de zoveel dagen. Verschilt dat bij mij omdat ik netto 115 liter heb en jij uitgaat van de +- 170 liter netto?

2. Op dag 0 zeg je dat we de hele bacterie inhoud moeten toevoegen.
Ik koop twee soorten flesjes (als dat er meer moeten zijn of de verkeerde zijn hoor ik het ook graag).
Dr Tim's one and only freshwater
en
Microbe=lift nite out 2 snelle amonia en nitriet verwijderen 0.5L

Moet ik die dan beide volledig erin gooien?

3. Dag 14. Zelfde verhaal. Moet ik weer bacteriepreparaat toevoegen? Moet ik dan beide flesjes 2 keer hebben besteld zodat ik ze weer allebei kan toevoegen? Of maar 1 van de twee? Wat moet ik precies er in gooien die dag? Ik moet alles toch nog bestellen dus dan doe ik dat het liefst allemaal tegelijk.

4. Hoe zit het met de waterwissels? Ik heb geen exacte temperatuurinstelling op mijn kraan zitten. Als ik dus water ververs gewoonlijk voel ik dus simpelweg met mijn vinger of het ongeveer even warm is. Hebben jullie nog een tip hoe ik dat het beste kan aanpakken? Elke emmer even checken op temperatuur met een thermometertje?

5. Ik ben van plan een plantenbak te creeeren. Het is dus van belang dat die aanslaan. Hoe moet ik het doen met co2 toevoegen? Moet ik überhaupt co2 toevoegen?

6. De bodem. Ik bedenk dit zelf maar hoor. Maar het lijkt mij logisch dat bepaalde bodems minder goed bacterieen kunnen huizen dan anderen. Of is dat vreemd bedacht? Welke bodem adviseer je? Ik heb gewoonlijk en het liefst een zwarte grind bodem. 2/3mm

Ik hoop dat je de moeite zou willen nemen om deze vragen te beantwoorden. Misschien gedetailleerd. Maar ik streef naar perfectie.
 
Ik ga hier zeker mee aan de gang voor mijn rio125. Echter heb ik wel wat vragen. Ik geef ze allemaal een nummertje zodat het overzichtelijker is.

1. De aantallen ammoniakchloride die in het aquarium wordt gestopt eens in de zoveel dagen. Verschilt dat bij mij omdat ik netto 115 liter heb en jij uitgaat van de +- 170 liter netto?

2. Op dag 0 zeg je dat we de hele bacterie inhoud moeten toevoegen.
Ik koop twee soorten flesjes (als dat er meer moeten zijn of de verkeerde zijn hoor ik het ook graag).
Dr Tim's one and only freshwater
en
Microbe=lift nite out 2 snelle amonia en nitriet verwijderen 0.5L

Moet ik die dan beide volledig erin gooien?

4. Hoe zit het met de waterwissels? Ik heb geen exacte temperatuurinstelling op mijn kraan zitten. Als ik dus water ververs gewoonlijk voel ik dus simpelweg met mijn vinger of het ongeveer even warm is. Hebben jullie nog een tip hoe ik dat het beste kan aanpakken? Elke emmer even checken op temperatuur met een thermometertje?

6. De bodem. Ik bedenk dit zelf maar hoor. Maar het lijkt mij logisch dat bepaalde bodems minder goed bacterieen kunnen huizen dan anderen. Of is dat vreemd bedacht? Welke bodem adviseer je? Ik heb gewoonlijk en het liefst een zwarte grind bodem. 2/3mm
Ik zal proberen een aantal vragen te beantwoorden.

1) Je zal het aantal ammonium chloride wat jij moet toevoegen moeten omrekenen naar de inhoud van jouw aquarium. Voor 180 liter beginnen we bij stap 1 met 0.7 mg dus voor 115 liter is dat:

(hoeveelheid aangegeven ammoniumchloride x inhoud jouw aquarium) / inhoud van voorbeeld = hoeveelheid ammonium chloride jij moet doseren.
(0.7 gram x 115 liter) / 180 liter = 0.45 mg. Dit rekensommetje kun je voor elke genoemde hoeveelheid ammoniumchloride en inhoud van jouw aquarium gebruiken.

2) Volgens mij wordt daar bedoelt of en niet en. Je hebt dus maar 1 soort flesje nodig, die je dan twee keer nodig hebt. 2x Dr Tim's moet dus genoeg zijn.

4) Ik denk dat ongeveer dezelfde temperatuur wel moet voldoen. Ik heb zelf gewoon een aquarium thermometer in de keuken liggen die ik onder de kraan hou, water op juiste temperatuur meng en dan gaat de tuinslang er op. Als je met emmers moet vullen is het een iets ander verhaal en zou ik het gewoon op gevoel doen.

6) Het mooie van op deze manier indraaien is dat als de bodem op een of andere manier niet goed een biofilm zal ondersteunen, vormt die biofilm wel ergens anders. In je filter, op je achterwand of op andere hardscape in je aquarium. Zo belangrijk, met betrekking tot de biofilm, is je keuze voor het substraat dan ook niet. Houd wel rekening met de wensen van de toekomstige bewoners en ga niet alleen op uiterlijk af!

De overige vragen laat ik open voor iemand anders.
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Bedankt voor je antwoord. Ja je hebt helemaal gelijk qua bodem. Ga denk toch voor zand omdat ik modderkruipers en corydora's overweeg.

Vraag 3 en 5 zou ik ook nog graag antwoord op willen. Maar alvast bedankt voor het delen van je waardevolle kennis :)
 
Zou je op deze manier ook alleen je bioloog kunnen laten draaien?
Dus je hele aquarium er nog niet op aansluiten en dit pas doen als je bioloog is ingedraaid?
Of werkt dat zo niet?
 
Ja zeker! @rjoemman gaat dit zeer binnenkort doen en zal ongetwijfeld verslag uitbrengen :)
Uhu, precies dat ga ik doen.
Juist daar waar ik de bakterie wil hebben is het bioloog, die gaat eerst met ammoniumchloride indraaien.
Terwijl het bioloog indraait heb ik dan de tijd om aan de achterwand in het aquarium te knutselen.
 
Zou je op deze manier ook alleen je bioloog kunnen laten draaien?
Dus je hele aquarium er nog niet op aansluiten en dit pas doen als je bioloog is ingedraaid?
Of werkt dat zo niet?
Zie boven.
Over dat aansluiten, ik maak de pvc dusdaning met 2 kranen zodat ik kan kiezen waar het water heen gaat:
- van opvoerpomp via t-stuk en kraan naar boven het aquarium in
- van opvoerpomp via t-stuk met 2e kraan naar bioloog

Ik maak dus een bypass met twee kranen.
Idee is dat ik onderhoud aan het aquarium kan doen zonder de pomp te stoppen, en nu voor het indraaien gaat er dus ook geen water naar boven.

Dit is nog theorie, praktijk moet aantonen of het ook werkt.
 
Uhu, precies dat ga ik doen.
Juist daar waar ik de bakterie wil hebben is het bioloog, die gaat eerst met ammoniumchloride indraaien.
Terwijl het bioloog indraait heb ik dan de tijd om aan de achterwand in het aquarium te knutselen.

Je gaat dus precies doen wat ik nu in mn hoofd heb :thumbs:
Ideaal dat dar dus ook mogelijk is!
 
Top artikel, zeer verstaanbaar, en praktisch uitgelegd.

Wat ik nu heel graag eens zou zien is dat iemand zijn waarden van ammonium, nitriet en nitraat die werkelijk gemeten zijn in een mooi tabelletje zet. (en dan in een grafiekje giet)
Ik heb geen bak meer op te starten, maar zou het direct doen.

Ik ga binnen 2 weken beginnen aan deze manier van indraaien en ik zal alle waterwaarde gegevens opslaan. In dat tabelletje invullen en vertellen wat ik heb gedaan. Ik zou echter nog wel graag antwoord op 2 van mijn vragen willen als iemand dat toevallig heeft.
 
Er staat dat de KH en GH boven de 5 moeten zijn, wat gebeurt er als ze lager zijn? Bij mij zouden ze allebei onmeetbaar zijn met een druppeltest, onder de 1 dus. Kan deze methode dan helemaal niet werken of duurt het wat langer? In mijn blackwater bakken heeft het altijd langer geduurd dan in gewone bakken (8 tot 10 weken) dus ik denk dat het hier ook het geval is maar ik weet het niet zeker.
 
Ik ga hier zeker mee aan de gang voor mijn rio125. Echter heb ik wel wat vragen. Ik geef ze allemaal een nummertje zodat het overzichtelijker is.

1. De aantallen ammoniakchloride die in het aquarium wordt gestopt eens in de zoveel dagen. Verschilt dat bij mij omdat ik netto 115 liter heb en jij uitgaat van de +- 170 liter netto?

2. Op dag 0 zeg je dat we de hele bacterie inhoud moeten toevoegen.
Ik koop twee soorten flesjes (als dat er meer moeten zijn of de verkeerde zijn hoor ik het ook graag).
Dr Tim's one and only freshwater
en
Microbe=lift nite out 2 snelle amonia en nitriet verwijderen 0.5L

Moet ik die dan beide volledig erin gooien?

3. Dag 14. Zelfde verhaal. Moet ik weer bacteriepreparaat toevoegen? Moet ik dan beide flesjes 2 keer hebben besteld zodat ik ze weer allebei kan toevoegen? Of maar 1 van de twee? Wat moet ik precies er in gooien die dag? Ik moet alles toch nog bestellen dus dan doe ik dat het liefst allemaal tegelijk.

4. Hoe zit het met de waterwissels? Ik heb geen exacte temperatuurinstelling op mijn kraan zitten. Als ik dus water ververs gewoonlijk voel ik dus simpelweg met mijn vinger of het ongeveer even warm is. Hebben jullie nog een tip hoe ik dat het beste kan aanpakken? Elke emmer even checken op temperatuur met een thermometertje?

5. Ik ben van plan een plantenbak te creeeren. Het is dus van belang dat die aanslaan. Hoe moet ik het doen met co2 toevoegen? Moet ik überhaupt co2 toevoegen?

6. De bodem. Ik bedenk dit zelf maar hoor. Maar het lijkt mij logisch dat bepaalde bodems minder goed bacterieen kunnen huizen dan anderen. Of is dat vreemd bedacht? Welke bodem adviseer je? Ik heb gewoonlijk en het liefst een zwarte grind bodem. 2/3mm

Ik hoop dat je de moeite zou willen nemen om deze vragen te beantwoorden. Misschien gedetailleerd. Maar ik streef naar perfectie.
1. uiteraard,. In jouw geval : 115 x 0.0039 = 0.4485 gram. rond maar af op 0.45gram. Als je na het toevoegen meet zul je ongeveer uitkomen op 1.2 mg/ltr ammonium in het water...op een kleurenkaart is dat echter lastig te zien. Ik blijf liever iets aan de ondergrens dan dat je aan de bovengrens uitschiet.
2 Nee, in jouw geval voeg je op dag 0 flesje Dr Tim volledig toe, niets bewaren heeft geen zin. De microbelift mag je later toevoegen. Dag 14.
3. zie boven. En als je dr Tim besteld, die is niet zo duur...bestel dan gewoon twee ipv van Microbelift Nite out. Dr Tim heeft mijn absolute voorkeur.
4. Checken is altijd beter dan gokken, emmer ...gebruik die dan alleen daarvoor. Een slang is beter en op Alieexpres kun je een inline temperatuur meter kopen. Temperatuurmeter klik hier
5. JAAAAA wil je mooie planten is CO2 de basis. En ja mag je nu al instellen, Hoe gek het klinkt maar bacterieen "lusten" dat ook. Bedenk dat planten die je koopt eerst moeten omwennen...ze worden nl bijna allemaal bovenwater gekweekt en zullen na gewenning bladeren verliezen en nieuwe onderwater bladeren aanmaken. Vanaf dat moment zal je aquarium pas stabiel komen.
6. Nee, bacteriën groeien op alles, maar groetendeels zal dat op jet filtermateriaal zijn dat in jouw potfilter zit. Let daar even op dat je het juiste spul erin hebt zitten. Hier kunnen anderen je meeer advies over geven in een apart topic.

Graag gedaan.

jan
 
Er staat dat de KH en GH boven de 5 moeten zijn, wat gebeurt er als ze lager zijn? Bij mij zouden ze allebei onmeetbaar zijn met een druppeltest, onder de 1 dus. Kan deze methode dan helemaal niet werken of duurt het wat langer? In mijn blackwater bakken heeft het altijd langer geduurd dan in gewone bakken (8 tot 10 weken) dus ik denk dat het hier ook het geval is maar ik weet het niet zeker.
bij een KH < 1 is de kans op een PH crash gigantisch.
De bacterieen produceren een zuur bij het nitrificatieproces, de alkaliniteit in het water zal dus dalen...en bij een KH van 1 gaat dat heel rap met als gevolg dat de pH daalt hetgeen een negatieve invloed heeft op het nitrificatieproces. ...en dat heb je zelf al ervaren en goed geobserveerd.. Voor 1 mg/l ammonium te oxideren wordt 7.14 mg/l alkaliniteit (zoals CaCO3) verbruikt.
 
bij een KH < 1 is de kans op een PH crash gigantisch.
De bacterieen produceren een zuur bij het nitrificatieproces, de alkaliniteit in het water zal dus dalen...en bij een KH van 1 gaat dat heel rap met als gevolg dat de pH daalt hetgeen een negatieve invloed heeft op het nitrificatieproces. ...en dat heb je zelf al ervaren en goed geobserveerd.. Voor 1 mg/l ammonium te oxideren wordt 7.14 mg/l alkaliniteit (zoals CaCO3) verbruikt.
Dan houd ik het bij de "traditionele" methode.
Jammer want dit klonk toch wel veelbelovend.
 
Dan houd ik het bij de "traditionele" methode.
Jammer want dit klonk toch wel veelbelovend.
Traditioneel zal hetzelfde veroorzaken, is hetzelfde proces met dezelfde eigenschappen. Je zit met een KH van 0 hetgeen gewoon pH schommelingen zal veroorzaken.
Dark water in de natuur kent dat probleem niet, er is gewoonweg continu aanvoer en afvoer van water.
 
Doe mij n jezelf een plezier, bestel de flesjes van Dr Tim op amazon. Super spul en nog goedkoper dan de flesjes die hier al veel te lang, te warm op een schap staan en nog duurder zijn ook in verhouding.
Bovendien wordt er nu een verse batch aangemaakt, levering vanaf 15 februari zie ik net op zijn website
Amazon product ASIN B001LULBXI
Op zijn website is net zo goedkoop en daarnaast heb je ook geen visa of mastercard nodig.
Als je besteld krijg je 4 opties, met prijzen van 10 tot 145 euro "alleen" de verzend kosten.
Dus ja zorg ervoor dat je die goedkope heb, binnen 3 dagen binnen.
google: drtimsaquatics
Dan houd ik het bij de "traditionele" methode.
Jammer want dit klonk toch wel veelbelovend.
Waarom denk je dat de "traditionele methode" anders is?
 
Waarom denk je dat de "traditionele methode" anders is?
Mee eens, dit is eigenlijk gewoon de 'traditionele' methode alleen dan op een wetenschappelijke manier benaderd en met dus een voorspelbaar(der) resultaat.

Door de PH schommelingen zullen de bacteriën gewoon langer nodig hebben. Je kunt deze 'methode' dus prima gebruiken, al zal je wel slim moeten kijken naar wat er met je ammonia en nitriet gebeurt en wellicht dus soms bijsturen door even geen nieuwe ammoniumchloride toe te voegen en de biofilm langer de tijd te geven. Je kunt alsnog prima aan de meetwaarden zien of de cycle 'klaar' is.

Met de methode die jij traditioneel noemt is het eigenlijk gewoon starten en hopen dat het een keer goed komt en daar neem je x aantal weken de tijd voor. Bij deze methode weet je wanneer het goed is en hoef je niet te raden of gokken.
 
Allereerst interessant en helder artikel. Ik ben van plan om deze methode toe te passen voor mijn 120x50x60 (netto 250 liter) aquarium. Deze staat nu leeg voor klein onderhoud, maar gaat over +- 3 weken gevuld worden. Lijkt me interessant om mijn bak via bovenstaande manier op te starten.
Maakt het veel uit dat ik een fles vloeibare filter bacteriën gebruik van Easy Life en/ of HS aqua? Die heb ik toevallig laatst gekocht voor het opstarten (gebruik het afgezien van opstarten van mijn aquarium nml nooit).
Heeft iemand trouwens een direct linkje naar ammoniumchloride/ salmiak, waar ik het kan bestellen. Alvast bedankt.
 
 
Waarom denk je dat de "traditionele methode" anders is?
Niet anders, maar:
Mee eens, dit is eigenlijk gewoon de 'traditionele' methode alleen dan op een wetenschappelijke manier benaderd en met dus een voorspelbaar(der) resultaat.

Door de PH schommelingen zullen de bacteriën gewoon langer nodig hebben. Je kunt deze 'methode' dus prima gebruiken, al zal je wel slim moeten kijken naar wat er met je ammonia en nitriet gebeurt en wellicht dus soms bijsturen door even geen nieuwe ammoniumchloride toe te voegen en de biofilm langer de tijd te geven. Je kunt alsnog prima aan de meetwaarden zien of de cycle 'klaar' is.
Juist daarom wil ik hier niet aan beginnen.

Ten eerste wordt aangeraden een kh van minstens 5 te hebben, daar voldoe ik niet aan.

Ten tweede zou ik dus zelf moeten improviseren in een methode waar ik niet mee bekend ben. Het zou vast wel goedkomen maar ik weet niet of de resultaten overeenkomen met de gewenste resultaten.

Oftewel: Het doel van deze methode is een voorspelbaar resultaat. "Willekeurige" pH wissellingen gaan daar niet bepaald bij helpen. De eerste inwoners zullen twee visjes van hooguit 4cm zijn en ze komen in een systeem met een inhoud van 150 liter. De visvoer methode zal echt voldoen.

Nu vind ik dit wel een interessante methode en ben ik 100% bereid het te doen als ik die pH schommelingen kan voorspellen. Ik ga kijken of ik kan vinden hoeveel zuur deze bacteriën produceren om zo de pH schommelingen te kunnen berekenen. Zo kan ik een plan maken voordat ik begin en hoef ik niet te improviseren.

Edit: Ik doe toch ontzettend moeilijk? Ik zou alleen de waardes hoeven te meten om te kijken of de bacteriën actief zijn en zo niet zou ik gewoon moeten wachten en volgens het plan verder gaan.
 
Laatst bewerkt:
Laat je door het advies van minstens een KH van 5 te hebben niet afschrikken. Als janjdk een advies zou geven voor 'traditioneel indraaien' zou dat er denk ik ook staan.
Dat maakt dus niets uit en inderdaad:
Edit: Ik doe toch ontzettend moeilijk? Ik zou alleen de waardes hoeven te meten om te kijken of de bacteriën actief zijn en zo niet zou ik gewoon moeten wachten en volgens het plan verder gaan.
Precies, je hoeft alleen te meten of je NH3/4 wordt omgezet naar NO2 en of NO2 wordt omgezet naar NO3. Blijft NH3/4 of NO2 langer hangen dan in het stappenplan hierboven gewoon niks doen tot het op de gewenste waarde staat. Het lijkt allemaal wellicht wat imponerend maar dat is het uiteindelijk helemaal niet.
 

Terug
Bovenaan